(0)

Công ty CP Việt Cáp thông báo tuyển dụng (New)

Công ty Việt Cáp có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:   Vị trí Số lượng Yêu cầu Mức lương -Nhân viên Kỹ Thuật: Kỹ...

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng bộ phận kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, hiện nay công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh:   - Số lượng: 05.   - Mô tả công việc:   + Mở rộng thị...

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng bộ phận kỹ thuật

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, hiện nay công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kỹ thuật:   - Số lượng: 08.   - Mô tả công việc:   + Thi công,...

Xem chi tiết